Appendix II

Biblioteca de Catalunya Fonoteca
Inventari del fons Alicia de Larrocha